Khoen rèm ore

6.000VND 4.000VND

Khoen rèm nhựa, màu trắng.

Dùng để may các loại rèm.

 

100 in stock

CALL